NOU>>>Educatie continua de mediu – METODOLOGIE – Premii de 1200 euro

NOU>>>Educatie continua de mediu – METODOLOGIE – Premii de 1200 euro

EDUCAȚIA CONTINUĂ DE MEDIU, an școlar 2019-2020
– Metodologie

MENȚIUNI INIȚIALE

 1. EDUCAȚIA CONTINUĂ DE MEDIU este adresată NUMAI școlilor gimnaziale participante la competiția națională de mediu desfășurată în perioada aprilie-mai 2019 și NU și celor din afara acesteia. Lista școlilor care pot participa la modulul EDUCAȚIE CONTINUĂ DE MEDIU este publicată pe website-ul proiectului: www.mareavoluntariada.ro
 2. PREMIILE aferente EDUCAȚIEI CONTINUE DE MEDIU vor putea fi oferite NUMAI școlilor gimnaziale care NU au fost premiate în urma desfășurării competiției, în limita a 12 premii a câte 100 euro, maximum 12 școli premiate/modul
 3. ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO va beneficia de un regulament propriu. ACREDITAREA va fi putea fi obținută NUMAI de școlile gimnaziale care:

3.1. Au participat la competiția de mediu

3.2. Au participat la faza a 2 a a proiectului: Educația de mediu continuă

3.3. Cele cinci unități învățământ desemnate câștigătoarele competiției de mediu.

 1. NUMAI școlile gimnaziale care au participat la ambele module prezentate mai sus la punctele 3.1. și 3.2., respectiv 3.3., vor putea aplica și primi ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO.
 2. ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO se adresează doar școlilor gimnaziale selectate pentru competiție, care au participat și finalizat competiția și care au participat și la modulul nr. 2 menționat mai sus la punctul 3.2. Se exclud de la prevedere școlile menționate la 3.3.
 3. ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO, ulterior finalizării proiectului, va putea fi oferită oricărei școli gimnaziale de la nivel național, indiferent dacă a participat sau nu la modulele prezentate mai sus la punctele 3.1. și 3.2.

METODOLOGIE EDUCAȚIE CONTINUĂ DE MEDIU

 1. Prezenta metodologie se aplică MODULULUI – EDUCAȚIE CONTINUĂ DE MEDIU – denumit în continuare MODUL, organizat la nivel național de către Asociația Semper Musica Filiala Tecuci, denumită în continuare ASMFT.
 2. Participarea la MODUL presupune ca școala gimnazială selectată inițial și care a participat la competiția națională de mediu să îndeplinească următoarele criterii LUNARE (lună școlară), stabilite ca valori medii în urma documentării rezultatelor competiției naționale astfel:

2.1. ACȚIUNI OBLIGATORII LUNARE

– ÎN FUNCȚIE DE 3 GRUPE DE ȘCOLI STABILITE DUPĂ NUMĂRUL DE ELEVI (Anexa 1 – Grupe):

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI

– Organizarea a minim 4 acțiuni de educație pentru mediu într-o lună de școală=5 puncte

– Implicarea a minim 25 elevi în acțiuni de educație pentru mediu=4 puncte

– Menționarea consumului de apă per cap de elev=50 puncte (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii)

– Menționarea consumului de electricitate per cap de elev=50 puncte (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii)

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

– Organizarea a minim 6 acțiuni de educație pentru mediu într-o lună de școală=5 puncte

– Implicarea a minim 40 elevi în acțiuni de educație pentru mediu=4 puncte

– Menționarea consumului de apă per cap de elev=50 puncte (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii)

– Menționarea consumului de electricitate per cap de elev=50 puncte (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii)

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

– Organizarea a minim 11 acțiuni de educație pentru mediu într-o lună de școală=5 puncte

– Implicarea a minim 70 elevi în acțiuni de educație pentru mediu=4 puncte

– Menționarea consumului de apă per cap de elev=50 puncte (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii)

– Menționarea consumului de electricitate per cap de elev=50 puncte (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii)

ÎN COMBINAȚIE CU URMĂTOARELE ACȚIUNI (conform grupei din care faceți parte):

2.2. ACȚIUNI RECICLARE

– ÎN FUNCȚIE DE 3 GRUPE STABILITE DUPĂ NUMĂRUL DE ELEVI:

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI

– Colectarea a minim 40 kilograme de hârtie într-o lună de școală=10 puncte

– Colectarea a minim 10 kilograme de sticlă într-o lună de școală=8 puncte

– Colectarea a minim 4 saci de materiale plastice într-o lună de școală=6 puncte

– Colectarea a minim 2 saci de conserve/doze într-o lună de școală=4 puncte

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

– Colectarea a minim 70 kilograme de hârtie într-o lună de școală=10 puncte

– Colectarea a minim 15 kilograme de sticlă într-o lună de școală=8 puncte

– Colectarea a minim 6 saci de materiale plastice într-o lună de școală=6 puncte

– Colectarea a minim 4 saci de conserve/doze într-o lună de școală=4 puncte

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

– Colectarea a minim 120 kilograme de hârtie într-o lună de școală=10 puncte

– Colectarea a minim 20 kilograme de sticlă într-o lună de școală=8 puncte

– Colectarea a minim 8 saci de plastic într-o lună de școală=6 puncte

– Colectarea a minim 6 saci de conserve/doze într-o lună de școală=4 puncte

 1. PUNCTE SUPLIMENTARE vor fi distribuite astfel:

3.1. Fiecare activitate de educație pentru mediu în plus peste cele minime se va puncta cu 1.9 puncte

3.2. Fiecare 1 kilogram în plus de hârtie colectat peste cele minime se va puncta cu 1.8 puncte

3.3. Fiecare 1 kilogram în plus de sticlă colectat peste cele minime se va puncta cu 1.7 puncte

3.4. Fiecare 1 sac de plastic colectat în plus peste sacii minimi se va puncta cu 1.6 puncte

3.5. Fiecare 1 sac de conserve colectat în plus peste sacii minimi se va puncta cu 1.5 puncte

 1. DEPARTAJARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT CU ACELAȘI PUNCTAJ

4.1. În cazul în care 2 sau mai multe unități de învățământ vor avea același punctaj ca urmare a organizării MODULULUI lunar, acestea se vor departaja, în funcție de fiecare grupă specifică, prin consumul cel mai mic de apă și electricitate declarat / cap de elev.

 1. DOVEZI

5.1. Pentru acțiunile de educație pentru mediu se vor trimite maxim 3 poze folosindu-se sistemul de raportare online. Pozele vor evidenția activitatea de educație pentru mediu. De preferat, pozele să prezinte elevii și acțiunea la care aceștia participă.

5.2. Pentru deșeurile colectate (hârtie, sticlă, plastic, doze/conserve):

– poză cântar din care să se vadă cantitatea

SAU

– bon/chitanță/proces-verbal firmă colectoare/centru local de colectare deșeuri/stație SIGUREC de colectare deșeuri

SAU

– poză simplă cu cantitatea colectată/sacii

 1. ACTIVITĂȚI CE POT FI ORGANIZATE CU OCAZIA MODULULUI

6.1. Oricare dintre acțiunile de educație sau de protejare a mediului menționate pe website-ul proiectului: www.mareavoluntariada.ro cu mențiunea că punctele menționate la fiecare dintre activități, punctele suplimentare și descrierile SUNT VALABILE DOAR PENTRU COMPETIȚIA NAȚIONALĂ DE MEDIU. Așadar, pot fi organizate colecte de deșeuri, ecologizări plantări, sesiuni utilizând panourile de educație etc

6.2. Școlile pot organiza oricare dintre acțiuni, acestea fiind menționate ca TIP DE ACTIVITATE.

6.3. În plus, școlile au la dispoziție 10 noi jocuri de educație pentru mediu pe care le pot utiliza pentru organizarea de activități adresate elevilor pe parcursul desfășurării modulului. Acestea sunt menționate pe website-ul proiectului www.mareavoluntariada.ro

6.4. Indiferent de tipul de activitate ales, unitatea de învățământ își va folosi propriile resurse, organizatorul MODULULUI neavând ca obligație trimiterea de materiale

6.5. Școlile pot organiza și alte acțiuni proprii de educație pentru mediu pe care le consideră relevante pentru acest tip de educație și pentru prezentul modul.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Se vor acorda 12 premii cu o valoare totală de 1200 euro, câte 100 euro/școală

7.2. Premiile se vor acorda LUNAR școlilor cu punctajul cel mai mare

7.3. Se vor acorda 3 premii lunare, CÂTE 1 PREMIU/LUNĂ/GRUPĂ ȘCOLARĂ astfel:

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI

– 4 premii a câte 100 euro/lună de modul, timp de 4 luni, total 400 euro

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

– 4 premii a câte 100 euro/lună de modul, timp de 4 luni, total 400 euro

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

– 4 premii a câte 100 euro/lună de modul, timp de 4 luni, total 400 euro

7.4. Școlile premiate într-o lună nu vor putea fi premiate și în următoarea lună sau următoarele luni.

7.5. Școlile desemnate câștigătoare își vor putea alege produse de sumele menționate mai sus astfel: mobilier școlar, echipament IT sau alte materiale educaționale.

7.6. După fiecare premiere, punctajele se resetează și nu se reportează în luna următoare.

7.7. Organizatorul modulului își rezervă dreptul de a modifica prezenta metodologie atât înainte de modul, cât și pe parcursul acestuia. În cazul unor modificări, o erată, în acest sens, va fi publicată pe website-ul www.mareavoluntariada.ro

ANEXA 1

Grupe unități învățământ

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI:

Școala Gimnazială Nr. 1 Buzau
Școala Gimnazială Doamna Nica Galati
Școala Gimnazială “CANDIANO POPESCU” Prahova
Şcoala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” Vrancea
Școala Gimnazială Ghiță Mocanu Bacau
Școala Gimnazială Sascut Bacau
Şcoala Gimnazială  Vurpăr Sibiu
Școala gimnazială Nr. 2 Buzau
Școala Gimnazială Nicolae Stoleru Suceava
Școala Domnească Neamt
Școala Gimnazială Nr. 4 Timis
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj Timis
Școala Gimnazială Crizbav Brasov
Școala Gimnazială Piatra Olt
Școala Gimnazială NR.2 Maramureș
Școala Gimnazială  MIHAI VODĂ Prahova
Școala gimnazială Nicu Constantinescu Buzau
Școala Gimnazială CIUCUROVA Tulcea
Școala Gimnazială Nr.8 Neamt
Școala Gimnazială com. Pietrari Valcea
Şcoala Gimnazială Vîrteșcoiu Vrancea
Școala Gimnazială “Ștefan Bozian” Arad
Școala Gimnazială Lisa Brasov
Școala Gimnazială Nr. 20 Galați Galati
Școala Gimnazială,,N.B. Locusteanu “ Dolj
Școala Gimnazială Ludovic Cosma Galati
Colegiul Mihai Viteazul, INEU Arad
Școala Gimnazială Curtișoara Olt
Școala Gimnazială Ion Petrovici Galati
Scoala Gimnaziala Romanu Braila
Școala Gimnazială nr. 1 Gohor Galati
Școala Gimnazială Fiscut Arad
Școala Gimnazială Birnova Iasi
Școala Gimnazială nr.1 Răucești Neamt
Școala Gimnazială ION LUCA CARAGIALE Tulcea

 

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Arad
Școala Gimnazială Nr. 150 Bucuresti
Liceul Teoretic Dunărea Galati
Școala Gimnaziala Bogdan Vodă Suceava
Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui
Școala Gimnazială nr. 1 Bacau
Liceul Teoretic Nichita Stanescu Bucuresti
Școala Gimnazială “Iordache Cantacuzino” Iasi
Școala Gimnazială “NICOLAE IORGA” , BUHALNIȚA Iasi
Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava
Centrul Școlar de educație incluzivă ,,SF. ANDREI,, Suceava
Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba
Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” Timis
Școala Gimnazială Nr.1 Olt
Școala Gimnazială Vlaicu-Vodă Olt
Școala Gimnazială Nr. 1 Munteni Galati
Școala Gimnazială nr 184 Bucuresti
Școala Gimnazială Bălțătești Neamt
Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Boldesti-Scaieni Prahova Prahova
Școala Gimnazială GH.I.BRĂTIANU Iasi
Școala Gimnazială “DIMITRIE A. STURDZA” Iasi
Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tulcea
Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Braila
Liceul Teoretic Ion Codru Drăgușanu Brasov
Școala Gimnazială Sihlea Vrancea
Școala Gimnazială Homocea Vrancea
Școala Gimnazială Grebanu Buzau
Școala Gimnazială Caiuți Bacau
Școala Gimnazială Coșoveni Dolj
Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” Timis
Liceul Tehnologic Petre Mitroi Timis
Școala Gimnazială Vulcan Brasov
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Prahova
Școala Gimnazială ,,NICOLAE BALCESCU” Bacau
Școala Gimnazială SânAndrei Timis

 

 

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

Școala Gimnazială Anton Pann Valcea
Școala Gimnazială “Leonardo da Vinci” Bucuresti
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Maramureș
Şcoala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Vaslui
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui
Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Cluj
Liceul Tehnologic Gh.Ruset Roznovanu Neamt
Școala Gimnazială Mihai Viteazul Dolj
Şcoala Gimnazială “NICOLAE IORGA” Sibiu
Liceul Teoretic Jean Monnet Bucuresti
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Valcea
Scoala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui
Școala Gimnazială Mihai Drăgan Bacau
Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Cluj
Școala Gimnazială  Iorgu Iordan Galati
Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Maramureș
Școala Gimnazială “D. D. PĂTRĂȘCANU” Iasi
Școala Gimnazială nr.1 Galati
Școala Gimnazială George Poboran Slatina Olt
Școala Gimnazială Alexandru cel Bun Iasi
Şcoala Gimnazială “Aron Cotruş” Arad
Școala Gimnazială “Horea, Cloșca și Crișan” Cluj
Liceul Tehnologic Puiesti Vaslui
Școala Gimnazială Constantin Găvenea Tulcea
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Școala Gimnazială Sat Strejnicu Prahova
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Brăila Braila
Şcoala Gimnazială Miron Costin Bacau
Școala Gimnazială “George Enescu” Bacau
Şcoala Gimnazială Nr.21 Sibiu
Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Galati
Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Prahova
Școala Gimnazială Avram Iancu Unirea Alba
Școala Gimnazială DR SIMION și METZIA HIJ VOLOVĂȚ Suceava
Școala Gimnazială Nr. 1 Drăgănești Galati

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.