NOU>>>ACREDITARE SCOALA ECO! – Metodologie

NOU>>>ACREDITARE SCOALA ECO! – Metodologie

ACREDITARE ȘCOALĂ ECO, an școlar 2019-2020
– Metodologie

ATENȚIE, ERATĂ!!!

textul:
3.3. Reduce consumul de apă și electricitate per/cap de elev cu 5% față de consumul declarat inițial în termen de 3 luni de la începerea acreditării

> a dovedit în maxim 3 luni de la începerea procesului de acreditare o scădere a consumului de apă și electricitate / cap de elev cu 5% față de consumul inițial

REDUCEREA consumului de apă per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe apă se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de apă cu 2%. În luna următoare am redus consumul de apă cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această cantitate, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

REDUCEREA consumului de electricitate per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe electricitate se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de electricitate cu 2%. În luna următoare am redus consumul de electricitate cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această valoare, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

7.2. Raportarea reducerii consumului de apă și electricitate / cap de elev

– Se va trimite un singur raport, folosind un formular de raportare online:

 1. În maxim 3 luni de la începerea procesului de acreditare unitatea de învățământ trebuie să își scadă consumului de apă și electricitate cu 5% față de consumul anterior

DEVINE:

3.3. Reduce CUMULAT consumul de apă și electricitate per/cap de locuitor al școlii (total elevi, cadre didactice, cadre auxiliare) cu 5% față de consumul declarat inițial în termen de 1-3 luni de la începerea acreditării. CUMULAT înseamnă 5% scădere a consumului =  metri cubi APĂ + KW electricitate (EXEMPLU: scădere 1% KW electricitate + 4% metri cubi apă SAU 2% scădere KW electricitate + 3% apă etc)

> a dovedit în maxim 1-3 luni de la începerea procesului de acreditare o scădere CUMULATĂ a consumului de apă și electricitate / cap de locuitor al școlii cu 5% față de consumul inițial. CUMULAT înseamnă scădere apă + scădere electricitate=5% scădere totală

REDUCEREA consumului de apă per cap de elev cu 1-5% față de estimatul menționat inițial, în așa fel încât  scădere apă cumulat cu scădere electricitate să rezulte o scădere totală de 5%. Reducerea consumului pe apă se poate realiza pe parcursul a maxim 1-3 luni.

REDUCEREA consumului de electricitate per cap de elev cu 1-5% față de estimatul menționat inițial, în așa fel încât  scădere electricitate cumulat cu scădere apă să rezulte o scădere totală de 5%. Reducerea consumului pe electricitate se poate realiza pe parcursul a maxim 1-3 luni.

7.2. Raportarea reducerii consumului de apă și electricitate / cap de elev

– Se va trimite un singur raport, folosind un formular de raportare online:

 1. În maxim 1-3 luni de la începerea procesului de acreditare unitatea de învățământ trebuie să își scadă CUMULAT consumul de apă și electricitate cu 5% față de consumul anterior

MENȚIUNI INIȚIALE

 1. ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO este adresată NUMAI școlilor gimnaziale participante la competiția națională de mediu desfășurată în perioada aprilie-mai 2019 și NU și celor din afara acesteia. Lista școlilor care pot aplica pentru ACREDITARE este publicată pe website-ul proiectului: www.mareavoluntariada.ro
 2. ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO va fi putea fi obținută NUMAI de școlile gimnaziale care:

2.1. Au participat la competiția de mediu sau au participat la faza a 2 a a proiectului: Educație continuă de mediu 

2.2. Cele cinci unități învățământ desemnate câștigătoarele competiției de mediu.

3. ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO, ulterior finalizării proiectului, va putea fi oferită oricărei școli gimnaziale de la nivel național, indiferent dacă a participat sau nu la modulele prezentate mai sus la punctele 3.1. și 3.2.

METODOLOGIE ACREDITARE DE TIP ȘCOALĂ ECO

 1. Prezenta metodologie se aplică MODULULUI – ACREDITARE DE TIP ȘCOALĂ ECO – denumit în continuare MODUL, organizat la nivel național de către Asociația Semper Musica Filiala Tecuci, denumită în continuare ASMFT.
 2. Solicitarea ACREDITĂRII va putea fi cerută de oricare dintre cadrele didactice active în unitățile de învățământ selectate inițial pentru competiția de mediu și educația continuă de mediu.
 3. PROCESUL DE ACREDITARE ÎNCEPE ATUNCI CÂND:

3.1. Unitatea de învățământ trimite către organizator facturile de electricitate și apă. Acestea vor fi încărcate în zona predefinită din cadrul sistemului de raportare prezent pe acest website.

3.2. Organizează cel puțin o lună calendaristică și raportează (Pct. 7-Raport) acțiuni de educație pentru mediu și reciclare, așa cum sunt acestea menționate la punctele 6.1 și 6.2

3.3. Reduce consumul de apă și electricitate per/cap de elev cu 5% față de consumul declarat inițial în termen de 3 luni de la începerea acreditării

PROCESUL DE ACREDITARE este complet și ACREDITAREA poate fi primită atunci când:

> unitatea de învățământ a trimis primul raport online legat de numărul de acțiuni de educație pentru mediu și reciclare organizate conform grilei din care face parte. VEZI PUNCTUL 7

> a dovedit în maxim 3 luni de la începerea procesului de acreditare o scădere a consumului de apă și electricitate / cap de elev cu 5% față de consumul inițial

 1. ACREDITARE DE TIP ȘCOALĂ ECO se va acorda pentru o perioadă de 12 luni, urmând ca după această perioadă să existe o RE-acreditare, dacă unitatea de învățământ își mai dorește.
 2. Fiecare unitate de învățământ acreditată va primi gratuit câte o plăcuță personalizată pentru fațada unității. Placa va include detalii legate de acreditare.
 3. Participarea la MODUL presupune ca școala gimnazială selectată inițial și care a participat la competiția națională de mediu și modulul de educație continuă de mediu să îndeplinească următoarele criterii, stabilite ca valori medii în urma documentării rezultatelor competiției naționale astfel:

6.1. ACȚIUNI OBLIGATORII LUNARE DE LA MOMENTUL SOLICITĂRII ACREDITĂRII

– ÎN FUNCȚIE DE 3 GRUPE DE ȘCOLI STABILITE DUPĂ NUMĂRUL DE ELEVI (Anexa 1 – final document):

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI

– Organizarea a minim 4 acțiuni de educație pentru mediu într-o lună de școală

– Implicarea a minim 25 elevi în acțiuni de educație pentru mediu

REDUCEREA consumului de apă per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe apă se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de apă cu 2%. În luna următoare am redus consumul de apă cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această cantitate, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

REDUCEREA consumului de electricitate per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe electricitate se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de electricitate cu 2%. În luna următoare am redus consumul de electricitate cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această valoare, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

 

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

– Organizarea a minim 6 acțiuni de educație pentru mediu într-o lună de școală

– Implicarea a minim 40 elevi în acțiuni de educație pentru mediu

REDUCEREA consumului de apă per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe apă se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de apă cu 2%. În luna următoare am redus consumul de apă cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această cantitate, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

REDUCEREA consumului de electricitate per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe electricitate se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de electricitate cu 2%. În luna următoare am redus consumul de electricitate cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această valoare, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

 

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

– Organizarea a minim 11 acțiuni de educație pentru mediu într-o lună de școală=5 puncte

– Implicarea a minim 70 elevi în acțiuni de educație pentru mediu=4 puncte

REDUCEREA consumului de apă per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe apă se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de apă cu 2%. În luna următoare am redus consumul de apă cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de apă – de pe cea mai recentă factură de apă – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această cantitate, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

REDUCEREA consumului de electricitate per cap de elev cu 5% față de estimatul menționat inițial, în faza de educație continuă de mediu. Reducerea consumului pe electricitate se poate realiza pe parcursul a maxim 3 luni. EXEMPLU: în luna X de școală am redus consumul de electricitate cu 2%. În luna următoare am redus consumul de electricitate cu 4% șamd până se ajunge la 5%. (Cantitatea totală de electricitate – de pe cea mai recentă factură de electricitate – dintr-o lună se împarte la numărul total de elevi, cadre didactice și alt personal al școlii. Această valoare, în următoarele luni, trebuie redusă cu 5%)

ÎN COMBINAȚIE CU URMĂTOARELE (conform grupei din care faceți parte):

6.2. ACȚIUNI RECICLARE

– ÎN FUNCȚIE DE 3 GRUPE STABILITE DUPĂ NUMĂRUL DE ELEVI:

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI

– Colectarea a minim 40 kilograme de hârtie într-o lună de școală

– Colectarea a minim 10 kilograme de sticlă într-o lună de școală

– Colectarea a minim 4 saci de materiale plastice într-o lună de școală

– Colectarea a minim 2 saci de conserve/doze într-o lună de școală

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

– Colectarea a minim 70 kilograme de hârtie într-o lună de școală

– Colectarea a minim 15 kilograme de sticlă într-o lună de școală

– Colectarea a minim 6 saci de materiale plastice într-o lună de școală

– Colectarea a minim 4 saci de conserve/doze într-o lună de școală

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

– Colectarea a minim 120 kilograme de hârtie într-o lună de școală

– Colectarea a minim 20 kilograme de sticlă într-o lună de școală

– Colectarea a minim 8 saci de plastic într-o lună de școală

– Colectarea a minim 6 saci de conserve/doze într-o lună de școală

 1. RAPORTARE

7.1. Raportarea acțiunilor de educație pentru mediu și reciclare

– Se vor trimite 2 rapoarte ONLINE, folosind un formular de raportare online:

 1. În prima lună școlară înainte de primirea acreditării
 2. La 6 luni școlare de la primirea acreditării

7.2. Raportarea reducerii consumului de apă și electricitate / cap de elev

– Se va trimite un singur raport, folosind un formular de raportare online:

 1. În maxim 3 luni de la începerea procesului de acreditare unitatea de învățământ trebuie să își scadă consumului de apă și electricitate cu 5% față de consumul anterior
 2. DOVEZI

Pentru acțiunile de educație pentru mediu: maxim 3 poze din care să reiasă specificul acțiunilor (educație la clasă, plantare, ecologizare etc), numărul de elevi participanți.

Pentru acțiunile de reciclare: – poză cântar din care să se vadă cantitatea

SAU – bon/chitanță/proces-verbal firmă colectoare/centru local de colectare deșeuri/stație SIGUREC de colectare deșeuri

SAU – poză simplă cu cantitatea colectată/sacii

Pentru scăderea consumului de apă și electricitate: facturi de apă și electricitate inițiale + facturi de apă și electricitate ulterioare (luna/lunile următoare)

 1. RETRAGEREA ACREDITĂRII

ACREDITAREA DE TIP ȘCOALĂ ECO se poate retrage în oricare dintre cele 12 luni dacă unitatea de învățământ nu raportează așa cum este menționat la punctul 7 din prezenta metodologie.

De asemenea, acreditarea se poate retrage dacă unitatea de învățământ nu organizează constant, în lunile de școală, așa cum este prevăzut la punctul 3.1, acțiuni de educație pentru mediu adresate elevilor și acțiunile de reciclare.

 1. REACREDITARE

La expirarea acreditării unitatea de învățământ poate aplica din nou pentru RE-acreditare. În această situație, unitatea de învățământ trebuie să:

 1. Mențină scăderea de 5% a consumului de apă și electricitate / cap de elev în lunile școlare
 2. Organizeze continuu, în lunile școlare, acțiunile menționate la punctele 6.1 și 6.2, în funcție de grupa din care face parte.

10.1 Perioada de reacreditare va fi de 12 luni.

 

ANEXA 1

Grupe unități învățământ

GRUPA 1, ÎNTRE 1 ȘI 307 ELEVI:

Școala Gimnazială Nr. 1 Buzau
Școala Gimnazială Doamna Nica Galati
Școala Gimnazială “CANDIANO POPESCU” Prahova
Şcoala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” Vrancea
Școala Gimnazială Ghiță Mocanu Bacau
Școala Gimnazială Sascut Bacau
Şcoala Gimnazială  Vurpăr Sibiu
Școala gimnazială Nr. 2 Buzau
Școala Gimnazială Nicolae Stoleru Suceava
Școala Domnească Neamt
Școala Gimnazială Nr. 4 Timis
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj Timis
Școala Gimnazială Crizbav Brasov
Școala Gimnazială Piatra Olt
Școala Gimnazială NR.2 Maramureș
Școala Gimnazială  MIHAI VODĂ Prahova
Școala gimnazială Nicu Constantinescu Buzau
Școala Gimnazială CIUCUROVA Tulcea
Școala Gimnazială Nr.8 Neamt
Școala Gimnazială com. Pietrari Valcea
Şcoala Gimnazială Vîrteșcoiu Vrancea
Școala Gimnazială “Ștefan Bozian” Arad
Școala Gimnazială Lisa Brasov
Școala Gimnazială Nr. 20 Galați Galati
Școala Gimnazială,,N.B. Locusteanu “ Dolj
Școala Gimnazială Ludovic Cosma Galati
Colegiul Mihai Viteazul, INEU Arad
Școala Gimnazială Curtișoara Olt
Școala Gimnazială Ion Petrovici Galati
Scoala Gimnaziala Romanu Braila
Școala Gimnazială nr. 1 Gohor Galati
Școala Gimnazială Fiscut Arad
Școala Gimnazială Birnova Iasi
Școala Gimnazială nr.1 Răucești Neamt
Școala Gimnazială ION LUCA CARAGIALE Tulcea

 

GRUPA 2, ÎNTRE 310 ȘI 430 ELEVI

Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Arad
Școala Gimnazială Nr. 150 Bucuresti
Liceul Teoretic Dunărea Galati
Școala Gimnaziala Bogdan Vodă Suceava
Școala Gimnazială ,,Alexandra Nechita” Vaslui
Școala Gimnazială nr. 1 Bacau
Liceul Teoretic Nichita Stanescu Bucuresti
Școala Gimnazială “Iordache Cantacuzino” Iasi
Școala Gimnazială “NICOLAE IORGA” , BUHALNIȚA Iasi
Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava
Centrul Școlar de educație incluzivă ,,SF. ANDREI,, Suceava
Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba
Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” Timis
Școala Gimnazială Nr.1 Olt
Școala Gimnazială Vlaicu-Vodă Olt
Școala Gimnazială Nr. 1 Munteni Galati
Școala Gimnazială nr 184 Bucuresti
Școala Gimnazială Bălțătești Neamt
Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Boldesti-Scaieni Prahova Prahova
Școala Gimnazială GH.I.BRĂTIANU Iasi
Școala Gimnazială “DIMITRIE A. STURDZA” Iasi
Școala Gimnazială ,,Elena Doamna” Tulcea
Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Braila
Liceul Teoretic Ion Codru Drăgușanu Brasov
Școala Gimnazială Sihlea Vrancea
Școala Gimnazială Homocea Vrancea
Școala Gimnazială Grebanu Buzau
Școala Gimnazială Caiuți Bacau
Școala Gimnazială Coșoveni Dolj
Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” Timis
Liceul Tehnologic Petre Mitroi Timis
Școala Gimnazială Vulcan Brasov
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Prahova
Școala Gimnazială ,,NICOLAE BALCESCU” Bacau
Școala Gimnazială SânAndrei Timis

 

 

GRUPA 3, ÎNTRE 441 ȘI 1332 ELEVI

Școala Gimnazială Anton Pann Valcea
Școala Gimnazială “Leonardo da Vinci” Bucuresti
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Maramureș
Şcoala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Vaslui
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui
Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Cluj
Liceul Tehnologic Gh.Ruset Roznovanu Neamt
Școala Gimnazială Mihai Viteazul Dolj
Şcoala Gimnazială “NICOLAE IORGA” Sibiu
Liceul Teoretic Jean Monnet Bucuresti
Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Valcea
Scoala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui
Școala Gimnazială Mihai Drăgan Bacau
Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” Cluj
Școala Gimnazială  Iorgu Iordan Galati
Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Maramureș
Școala Gimnazială “D. D. PĂTRĂȘCANU” Iasi
Școala Gimnazială nr.1 Galati
Școala Gimnazială George Poboran Slatina Olt
Școala Gimnazială Alexandru cel Bun Iasi
Şcoala Gimnazială “Aron Cotruş” Arad
Școala Gimnazială “Horea, Cloșca și Crișan” Cluj
Liceul Tehnologic Puiesti Vaslui
Școala Gimnazială Constantin Găvenea Tulcea
Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Școala Gimnazială Sat Strejnicu Prahova
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Brăila Braila
Şcoala Gimnazială Miron Costin Bacau
Școala Gimnazială “George Enescu” Bacau
Şcoala Gimnazială Nr.21 Sibiu
Școala Gimnazială “Grigore Moisil” Galati
Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Prahova
Școala Gimnazială Avram Iancu Unirea Alba
Școala Gimnazială DR SIMION și METZIA HIJ VOLOVĂȚ Suceava
Școala Gimnazială Nr. 1 Drăgănești Galati

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.